PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HOÀ
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Hà Thị ThủyÂm nhạc6A351111
2Hà Thị ThủyÂm nhạc6B301111
3Hà Thị ThủyÂm nhạc6C361111
4Hà Thị ThủyÂm nhạc7A321111
5Hà Thị ThủyÂm nhạc7B291111
6Hà Thị ThủyÂm nhạc7C301111
7Hà Thị ThủyÂm nhạc8A331111
8Hà Thị ThủyÂm nhạc8B331111
9Nguyễn Thị Thu HiềnCông nghệ6A351311
10Nguyễn Thị Thu HiềnCông nghệ6B301311
11Nguyễn Thị Thu HiềnCông nghệ6C361311
12Hà Thị HươngCông nghệ7A321211
13Hà Thị HươngCông nghệ7B291211
14Hà Thị HươngCông nghệ7C301211
15Phạm Thị ThưCông nghệ8A331321
16Phạm Thị ThưCông nghệ8B331321
17Hà Thị HươngCông nghệ9A331211
18Hà Thị HươngCông nghệ9B321211
19Bùi Thị HoaĐịa lí6A35    
20Bùi Thị HoaĐịa lí6B30    
21Bùi Thị HoaĐịa lí6C36    
22Bùi Thị HoaĐịa lí7A32    
23Bùi Thị HoaĐịa lí7B29    
24Bùi Thị HoaĐịa lí7C30    
25Bùi Thị HoaĐịa lí8A33    
26Bùi Thị HoaĐịa lí8B33    
27Bùi Thị HoaĐịa lí9A33    
28Bùi Thị HoaĐịa lí9B32    
29Nguyễn Thị HàGdcd6A351111
30Phạm Thị ThưGdcd6B301111
31Trần Thị Bích HằngGdcd6C361111
32Nguyễn Thị ThủyGdcd7A321111
33Nguyễn Thị ThủyGdcd7B291111
34Nguyễn Thị ThủyGdcd7C301111
35Bùi Thị HoaGdcd8A331111
36Bùi Thị HoaGdcd8B331111
37Bùi Thị HoaGdcd9A331111
38Bùi Thị HoaGdcd9B321111
39Nguyễn Thị ThúyHóa học8A331231
40Nguyễn Thị ThúyHóa học8B331231
41Nguyễn Thị ThúyHóa học9A331231
42Nguyễn Thị ThúyHóa học9B321231
43Nguyễn Thị ThuLịch sử6A351111
44Đào Thị Minh HạnhLịch sử6B301111
45Nguyễn Thị ThuLịch sử6C361111
46Hà Xuân ThặngLịch sử7A321211
47Hà Xuân ThặngLịch sử7B291211
48Hà Xuân ThặngLịch sử7C301211
49Đào Thị Minh HạnhLịch sử8A331111
50Đào Thị Minh HạnhLịch sử8B331111
51Đào Thị Minh HạnhLịch sử9A331211
52Đào Thị Minh HạnhLịch sử9B321211
53Nguyễn Thị HàMĩ thuật6A351111
54Nguyễn Thị HàMĩ thuật6B301111
55Nguyễn Thị HàMĩ thuật6C361111
56Nguyễn Thị HàMĩ thuật7A321111
57Nguyễn Thị HàMĩ thuật7B291111
58Nguyễn Thị HàMĩ thuật7C301111
59Nguyễn Thị HàMĩ thuật8A331111
60Nguyễn Thị HàMĩ thuật8B331111
61Nguyễn Thị HàMĩ thuật9A331111
62Nguyễn Thị HàMĩ thuật9B321111
63Nguyễn Thị Thủy (A)Ngoại ngữ6A352221
64Nguyễn Thị Thủy (A)Ngoại ngữ6B302221
65Trần Thị Bích HằngNgoại ngữ6C362221
66Nguyễn Thị Thủy (A)Ngoại ngữ7A322221
67Nguyễn Thị Thủy (A)Ngoại ngữ7B292221
68Nguyễn Thị Thủy (A)Ngoại ngữ7C302221
69Trần Thị Bích HằngNgoại ngữ8A332221
70Trần Thị Bích HằngNgoại ngữ8B332221
71Trần Thị Bích HằngNgoại ngữ9A332221
72Trần Thị Bích HằngNgoại ngữ9B322221
73Nguyễn Thị Thu HiềnNgữ văn6A352351
74Hà Thị ThoaNgữ văn6B302351
75Hà Thị ThoaNgữ văn6C362351
76Nguyễn Thị ThuNgữ văn7A322351
77Nguyễn Thị ThuNgữ văn7B292351
78Nguyễn Thị Thu HiềnNgữ văn7C302351
79Đào Thị Minh HạnhNgữ văn8A332351
80Đào Thị Minh HạnhNgữ văn8B332351
81Ngô Hồng LoanNgữ văn9A332361
82Hà Xuân ThặngNgữ văn9B322361
83Nguyễn Thị ThúySinh học6A351311
84Nguyễn Thị ThúySinh học6B301311
85Nguyễn Thị ThúySinh học6C361311
86Hà Thị HươngSinh học7A321311
87Nguyễn Thị ThúySinh học7B291311
88Nguyễn Thị ThúySinh học7C301311
89Hà Thị HươngSinh học8A331311
90Hà Thị HươngSinh học8B331311
91Hà Thị HươngSinh học9A331311
92Hà Thị HươngSinh học9B321311
93Nguyễn Văn SơnThể dục6A351231
94Nguyễn Văn SơnThể dục6B301231
95Nguyễn Văn SơnThể dục6C361231
96Nguyễn Văn SơnThể dục7A321231
97Nguyễn Văn SơnThể dục7B291231
98Nguyễn Văn SơnThể dục7C301231
99Nguyễn Văn SơnThể dục8A331231
100Nguyễn Văn SơnThể dục8B331231
101Nguyễn Văn SơnThể dục9A331231
102Nguyễn Văn SơnThể dục9B321231
103Nguyễn Thị ThủyToán6A352331
104Nguyễn Thị ThủyToán6B302331
105Hà Văn NghĩaToán6C362331
106Nguyễn Thị Thu HuyềnToán7A322331
107Nguyễn Thị Thu HuyềnToán7B292331
108Hà Văn NghĩaToán7C302331
109Tô Quang NhậmToán8A332331
110Tô Quang NhậmToán8B332331
111Phạm Thị HiểnToán9A332331
112Phạm Thị HiểnToán9B322331
113Phạm Thị ThưVật lí6A351121
114Phạm Thị ThưVật lí6B301121
115Nguyễn Thị ThủyVật lí6C361121
116Phạm Thị HiểnVật lí7A321121
117Phạm Thị HiểnVật lí7B291121
118Phạm Thị HiểnVật lí7C301121
119Tô Quang NhậmVật lí8A331121
120Tô Quang NhậmVật lí8B331121
121Tô Quang NhậmVật lí9A331321
122Tô Quang NhậmVật lí9B321321