PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HOÀ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách pháp luật 131 11080900
2 Sách thiếu nhi 284 6234300
3 Sách tham khảo tự nhiên 905 22017128
4 Sách nghiệp vụ 1011 16981600
5 Sách tham khảo 1223 31899600
6 Sách giáo khoa 1482 10637500
 
TỔNG
5036
98851028