Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách pháp luật 131 11080900
2 Sách thiếu nhi 284 6234300
3 Sách tham khảo tự nhiên 905 22017128
4 Sách nghiệp vụ 1011 16981600
5 Sách tham khảo 1213 30773600
6 Sách giáo khoa 1482 10637500
 
TỔNG
5026
97725028
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Vĩnh Hoà
Địa chỉ: xã Vĩnh Hoà - Ninh Giang - Hải Dương - Điện thoại 03203767311 - Email: 104thcsvinhhoa@gmail.com
Hiệu trưởng: Ngô Hồng Loan
30299504