PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HOÀ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Kiều Anh
   Sinh ngày: 05/09/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Xóm 3 - Vĩnh Hòa-Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt danh hiệu HSG Trường
   Năm học: 2018 - 2019
   Trương Vũ Mai Chi
   Sinh ngày: 30/03/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Đồng Tâm-Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt danh hiệu HSG Trường
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Quỳnh Chi
   Sinh ngày: 12/12/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Xóm 7 - Vĩnh Hòa-Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Ngữ văn trong kì thi khảo sát năng lực học sinh giỏi cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Đăng Diệm
   Sinh ngày: 06/07/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Xóm 7 - Vĩnh Hòa-Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Tiếng anh trong kì thi khảo sát năng lực học sinh giỏi cấp Huyện; Đạt danh hiệu HSG Trường
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Đăng Doanh
   Sinh ngày: 06/07/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Xóm 7 - Vĩnh Hòa-Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Tiếng anh trong kì thi khảo sát năng lực học sinh giỏi cấp Huyện; Đạt danh hiệu HSG Trường
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Hoàng Dương
   Sinh ngày: 07/11/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Xóm 11 - Vĩnh Hòa-Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Ngữ văn trong kì thi khảo sát năng lực học sinh giỏi cấp Huyện; Đạt danh hiệu HSG Trường
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Phương Linh
   Sinh ngày: 09/09/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Xóm 11 - Vĩnh Hòa-Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt danh hiệu HSG Trường
   Năm học: 2018 - 2019
   Trịnh Thị Mỹ Linh
   Sinh ngày: 20/10/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Đồng Tâm-Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt danh hiệu HSG Trường
   Năm học: 2018 - 2019
   Trần Thị Phương
   Sinh ngày: 13/07/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Xóm 11 - Vĩnh Hòa-Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt danh hiệu HSG Trường
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thu Thủy
   Sinh ngày: 17/05/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Đồng Tâm-Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt danh hiệu HSG Trường
   Năm học: 2018 - 2019
12345678910...