PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HOÀ
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Hướng dẫn dạy lồng ghép chương trình an ninh quốc phòng từ 2016-2017 06/10/2018 [HyperLink19]
2 Hướng dẫn sử dụng bảng tương tác 28/09/2018 [HyperLink19]
3 Hướng dẫn sử dụng bảng tương tác 28/09/2018 [HyperLink19]
4 Hướng dẫn sử dụng bảng tương tác 28/09/2018 [HyperLink19]
5 Hướng dẫn sử dụng bảng tương tác 28/09/2018 [HyperLink19]
6 Công văn hướng dẫn tổ chức thi KHKT và đồ dùng của PGD năm 2018-2019 27/08/2018 [HyperLink19]
7 Phân công nhập sửa PPCT trên Web năm học 2018-2019 27/08/2018 [HyperLink19]
8 Làm chủ đề 2018-2019 (như hd của pgd 2017-2018) 25/08/2018 [HyperLink19]
9 Ppct môn Toán 2012-2013 25/08/2018 [HyperLink19]
10 Ppct môn Âm nhạc 2012-2013 25/08/2018 [HyperLink19]
11 Ppct môn Mỹ thuật 2012-2013 25/08/2018 [HyperLink19]
12 Ppct môn Sinh học 2012-2013 25/08/2018 [HyperLink19]
13 Ppct môn Hóa học 2012-2013 25/08/2018 [HyperLink19]
14 Ppct môn Vật lý 2012-2013 25/08/2018 [HyperLink19]
15 Ppct môn Tiếng anh 2012-2013 25/08/2018 [HyperLink19]
16 Ppct môn Địa lý 2012-2013 25/08/2018 [HyperLink19]
17 Ppct môn Lịch sử 2012-2013 25/08/2018 [HyperLink19]
18 Ppct môn Ngữ văn 2012-2013 25/08/2018 [HyperLink19]
19 Hướng dẫn thi KHKT & ĐDDH 2017 - 2018 23/07/2017 [HyperLink19]
20 CV 100 - Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học năm học 2016 - 2017 của PGD 22/08/2016 [HyperLink19]
    
123