PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HOÀ
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Biên bản rà soát Chiến lược phát triển THCS Vĩnh Hòa 29/10/2022 [HyperLink19]
2 Kế hoạch bổ sung Chiến lược phát triển THCS Vĩnh Hòa 29/10/2022 [HyperLink19]
3 Kế hoạch Chiến lược phát triển THCS Vĩnh Hòa 29/10/2022 [HyperLink19]
4 KẾ HOẠCH Điều chỉnh chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018 - 2024 29/10/2022 [HyperLink19]
5 CHỦ ĐỀ STEM: LÀM GIÀN PHƠI THÔNG MINH 09/06/2021 [HyperLink19]
6 CHỦ ĐỀ STEM: LÀM GIÁ ĐỖ TỪ CÁC DỤNG CỤ ĐƠN GIẢN 09/06/2021 [HyperLink19]
7 CHỦ ĐỀ STEM: NƯỚC LAU NHÀ XODA 5% HƯƠNG CHANH 09/06/2021 [HyperLink19]
8 Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hè 2019 của PGD 12/08/2019 [HyperLink19]
9 Công văn hướng dẫn viết SK năm 2018-2019 05/03/2019 [HyperLink19]
10 Hướng dãn xây dựng đề kiểm tra học kì I năm học 2018-2019 01/12/2018 [HyperLink19]
11 Hướng dẫn dạy lồng ghép chương trình an ninh quốc phòng từ 2016-2017 06/10/2018 [HyperLink19]
12 Hướng dẫn sử dụng bảng tương tác 28/09/2018 [HyperLink19]
13 Hướng dẫn sử dụng bảng tương tác 28/09/2018 [HyperLink19]
14 Hướng dẫn sử dụng bảng tương tác 28/09/2018 [HyperLink19]
15 Hướng dẫn sử dụng bảng tương tác 28/09/2018 [HyperLink19]
16 Công văn hướng dẫn tổ chức thi KHKT và đồ dùng của PGD năm 2018-2019 27/08/2018 [HyperLink19]
17 Phân công nhập sửa PPCT trên Web năm học 2018-2019 27/08/2018 [HyperLink19]
18 Làm chủ đề 2018-2019 (như hd của pgd 2017-2018) 25/08/2018 [HyperLink19]
19 Ppct môn Toán 2012-2013 25/08/2018 [HyperLink19]
20 Ppct môn Âm nhạc 2012-2013 25/08/2018 [HyperLink19]
    
123