PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HOÀ
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đáp án và biểu điểm môn Địa 89 kì I 2016-2017 PGD Ninh Giang Hà Văn Nghĩa [HyperLink19]
2 Đáp án và biểu điểm môn Sử 9 kì I 2016-2017 PGD Ninh Giang Hà Văn Nghĩa [HyperLink19]
3 Đáp án và biểu điểm môn Sử 8 kì I 2016-2017 PGD Ninh Giang Hà Văn Nghĩa [HyperLink19]
4 Đáp án và biểu điểm môn Sử 7 kì I 2016-2017 PGD Ninh Giang Hà Văn Nghĩa [HyperLink19]
5 Đáp án và biểu điểm môn Sử 6 kì I 2016-2017 PGD Ninh Giang Hà Văn Nghĩa [HyperLink19]
6 Đáp án và biểu điểm môn Hóa, Lí, Địa kì I 2016-2017 PGD Ninh Giang Hà Văn Nghĩa [HyperLink19]
7 Đáp án và biểu điểm môn Toán kì I 2016-2017 PGD Ninh Giang Hà Văn Nghĩa [HyperLink19]
8 Đáp án và biểu điểm môn Văn, Sinh kì I 2016-2017 PGD Ninh Giang Hà Văn Nghĩa [HyperLink19]
9 Đề thi HSG môn Văn năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
10 Đề thi HSG môn Toán năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
11 Đề thi HSG môn Anh năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
12 Đề thi HSG môn Địa lí năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]