PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HOÀ
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Danh sách học sinh đăng ký dự khảo sát chọn đội tuyển lớp 9 năm học 2018-2019 29/8/2018 [HyperLink19]
2 Đăng kí mua tài liệu LS, ĐL, NV năm học 2018-2019 31/8/2018 [HyperLink19]
3 Báo cáo tình hình đội ngũ và học sinh tháng 8 năm 2018 31/8/2018 [HyperLink19]
4 Báo cáo tình hình tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019 09/7/2018 [HyperLink19]
5 Báo cáo tình hình đội ngũ và học sinh tháng 4 năm 2018 30/4/2018 [HyperLink19]
6 Báo cáo tình hình đội ngũ và học sinh tháng 5 năm 2018 31/5/2018 [HyperLink19]
7 Báo cáo tình hình đội ngũ và học sinh tháng 6 năm 2018 30/6/2018 [HyperLink19]
8 Báo cáo tình hình đội ngũ và học sinh tháng 7 năm 2018 31/7/2018 [HyperLink19]
9 Danh sách rà soát giáo viên Tiếng anh tính đến 20/8/2018 18/8/2018 [HyperLink19]
10 Danh sách giáo viên Tiếng anh tính đến thời điểm 02/8/2018 02/8/2018 [HyperLink19]
11 Báo cáo các hoạt động đầu năm học 2017 - 2018 09/9/2017 [HyperLink19]
12 Báo cáo các hoạt động đầu năm học 2017 - 2018 09/9/2017 [HyperLink19]
13 Báo cáo các hoạt động đầu năm học 2017 - 2018 09/9/2017 [HyperLink19]
14 Bản đăng ký tài liệu thực hành kỹ năng sống năm học 2017-2018 08/9/2017 [HyperLink19]
15 Danh sách công chức, viên chức của cơ quan sắp xếp công việc theo Đề án 10/7/2017 [HyperLink19]
16 Báo cáo tình hình cơ sở vật chất xây dựng trường đạt chuẩn QG năm 2017 02/8/2017 [HyperLink19]
17 Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên Tham gia bồi dưỡng, đào tạo thi cấp chứng chỉ tin học, Tiếng Anh năm 2017 07/8/2017 [HyperLink19]
18 Bản đăng ký mua tài liệu giảng dạy và hồ sơ sổ sách quản lý năm học 2017 - 2018 NĂM HỌC 2017 - 2018 07/8/2017 [HyperLink19]
19 Bản đăng ký mua tài liệu sổ theo dõi sức khỏe và sổ theo dõi tổng hợp năm học 2017 -2018 07/8/2017 [HyperLink19]
20 Báo cáo danh sách học sinh khuyết tật năm hoc 2017 - 2018 07/8/2017 [HyperLink19]
12