PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HOÀ
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
73 Kèm theo công văn triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thi tỉnh năm học 2017-2018 23/10/2017 [HyperLink19]
72 V/v triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thi tỉnh năm học 2017-2018 23/10/2017 [HyperLink19]
71 Biểu mẫu kèm theo công văn hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2017-2018 19/10/2017 [HyperLink19]
70 V/v hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2017-2018 19/10/2017 [HyperLink19]
69 V/v hướng dẫn viết, nộp sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017 -2018 19/10/2017 [HyperLink19]
68 V/v dự giờ, sinh hoạt chuyên môn dành cho giáo viên Tiếng Anh năm học 2017- 2018 19/10/2017 [HyperLink19]
67 Kế hoạch tổ chức cuộc thi vẽ tranh theo chủ đề " Môi trường và sức khỏe học đường" 17/10/2017 [HyperLink19]
66 V/v đăng ký học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2017 17/10/2017 [HyperLink19]
65 Về việc thực hiện cuộc vận động ủng hộ Hội người mù huyện Ninh Giang 12/10/2017 [HyperLink19]
64 Kèm theo công văn V/v: Đăng ký mua tài liệu năm học 2017 – 2018. 12/10/2017 [HyperLink19]
63 Kèm theo công văn V/v: Đăng ký mua tài liệu năm học 2017 – 2018. 12/10/2017 [HyperLink19]
62 V/v: Đăng ký mua tài liệu năm học 2017 – 2018. 12/10/2017 [HyperLink19]
61 KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi vẽ tranh theo chủ đề "Môi trường và Sức khỏe học đường" 12/10/2017 [HyperLink19]
60 V/v tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 12/10/2017 [HyperLink19]
59 HƯỚNG DẪN Kiện toàn và thành lập Ban Nữ công quần chúng các cấp 12/10/2017 [HyperLink19]
58 V/v xây dựng ngân hàng đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017 – 2018. 10/10/2017 [HyperLink19]
57 Về việc thanh tra công tác quản lý đầu năm học 2017-2018 10/10/2017 [HyperLink19]
56 V/v tổ chức các cuộc thi năm học 2017-2018 10/10/2017 [HyperLink19]
55 Chỉ tiêu năm học 2017-2018 10/10/2017 [HyperLink19]
53 V/v Tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học và thi đồ dùng dạy học tự làm dành cho GV THCS cấp huyện năm học 2017-2018 10/10/2017 [HyperLink19]
123456