PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HOÀ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 2021
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai13:07:54
2Khách vãng lai13:03:02
3Khách vãng lai12:10:57
4Khách vãng lai12:06:33
5Khách vãng lai11:46:30
6Khách vãng lai11:27:00
7Khách vãng lai11:21:48
8Khách vãng lai11:21:47
9Khách vãng lai11:21:46
10Khách vãng lai11:21:45
11Khách vãng lai11:21:44
12Khách vãng lai11:21:41
13Khách vãng lai11:14:34
14Khách vãng lai10:46:21
15Khách vãng lai10:21:51
16Khách vãng lai10:21:14
17Khách vãng lai10:10:37
18Khách vãng lai10:08:27
19Khách vãng lai09:48:25
20Khách vãng lai09:35:06
21Khách vãng lai07:59:35
22Khách vãng lai07:51:45
23Khách vãng lai07:50:56
24Khách vãng lai07:47:06
25Khách vãng lai07:37:13
26Khách vãng lai06:44:35
27Khách vãng lai06:28:31
28Khách vãng lai06:24:32
29Khách vãng lai06:21:58
30Khách vãng lai06:17:40
31Khách vãng lai06:16:54
32Khách vãng lai06:13:15
33Khách vãng lai05:37:49
34Khách vãng lai05:29:40
35Khách vãng lai05:16:28
36Khách vãng lai05:16:05
37Khách vãng lai04:40:03
38Khách vãng lai04:34:37
39Khách vãng lai04:22:19
40Khách vãng lai03:23:06
41Khách vãng lai03:12:53
42Khách vãng lai03:08:47
43Khách vãng lai02:49:38
44Khách vãng lai02:49:36
45Khách vãng lai02:33:33
46Khách vãng lai02:24:53
47Khách vãng lai01:30:54
48Khách vãng lai01:30:47
49Khách vãng lai01:18:13
50Khách vãng lai01:03:05
51Khách vãng lai00:39:25
52Khách vãng lai00:36:39
53Khách vãng lai00:14:27
54Khách vãng lai00:07:26
1 3 2021