PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HOÀ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2023
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai20:55:36
2Khách vãng lai18:30:24
3Khách vãng lai17:28:04
4Khách vãng lai16:44:17
5Khách vãng lai15:42:08
6Khách vãng lai14:46:59
7Khách vãng lai12:53:43
8Khách vãng lai12:40:13
9Khách vãng lai12:40:12
10Khách vãng lai12:40:11
11Khách vãng lai12:40:10
12Khách vãng lai12:40:09
13Khách vãng lai12:40:07
14Khách vãng lai12:40:06
15Khách vãng lai12:40:05
16Khách vãng lai12:40:03
17Khách vãng lai12:35:07
18Khách vãng lai12:22:00
19Khách vãng lai11:59:42
20Khách vãng lai11:49:40
21Khách vãng lai10:26:53
22Khách vãng lai09:19:25
23Khách vãng lai09:19:25
24Khách vãng lai09:19:23
25Khách vãng lai09:19:22
26Khách vãng lai09:19:22
27Khách vãng lai09:19:20
28Khách vãng lai09:19:19
29Khách vãng lai09:19:17
30Khách vãng lai09:19:15
31Khách vãng lai08:25:47
32Khách vãng lai07:51:39
33Khách vãng lai06:07:57
34Khách vãng lai05:37:43
35Khách vãng lai03:53:27
36Khách vãng lai03:53:25
37Khách vãng lai00:13:36
38Khách vãng lai00:13:35
39Khách vãng lai00:13:34
40Khách vãng lai00:13:33
41Khách vãng lai00:13:32
42Khách vãng lai00:13:30
43Khách vãng lai00:13:29
44Khách vãng lai00:13:27
45Khách vãng lai00:13:25
27 3 2023