PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HOÀ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2024
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai14:43:56
2Khách vãng lai13:11:18
3Khách vãng lai13:11:12
4Khách vãng lai13:11:07
5Khách vãng lai13:10:38
6Khách vãng lai13:10:33
7Khách vãng lai13:10:17
8Khách vãng lai13:10:14
9Khách vãng lai13:10:09
10Khách vãng lai13:09:24
11Khách vãng lai13:08:44
12Khách vãng lai13:07:47
13Khách vãng lai13:07:46
14Khách vãng lai13:06:21
15Khách vãng lai13:06:14
16Khách vãng lai13:06:10
17Khách vãng lai13:06:04
18Khách vãng lai13:05:00
19Khách vãng lai13:04:59
20Khách vãng lai13:04:36
21Khách vãng lai13:02:03
22Khách vãng lai13:01:47
23Khách vãng lai12:59:49
24Khách vãng lai12:59:15
25Khách vãng lai12:58:14
26Khách vãng lai12:57:38
27Khách vãng lai12:57:15
28Khách vãng lai12:56:49
29Khách vãng lai12:55:46
30Khách vãng lai12:55:33
31Khách vãng lai12:55:06
32Khách vãng lai12:53:54
33Khách vãng lai12:53:43
34Khách vãng lai12:53:29
35Khách vãng lai12:53:28
36Khách vãng lai12:52:57
37Khách vãng lai12:52:56
38Khách vãng lai12:52:52
39Khách vãng lai12:52:41
40Khách vãng lai12:52:28
41Khách vãng lai12:51:49
42Khách vãng lai12:51:40
43Khách vãng lai12:50:50
44Khách vãng lai12:50:46
45Khách vãng lai12:50:26
46Khách vãng lai12:49:48
47Khách vãng lai12:49:12
48Khách vãng lai12:48:34
49Khách vãng lai12:47:50
50Khách vãng lai12:47:27
51Khách vãng lai12:46:48
52Khách vãng lai12:46:44
53Khách vãng lai12:44:33
54Khách vãng lai12:43:40
55Khách vãng lai12:42:08
56Khách vãng lai12:42:01
57Khách vãng lai12:40:21
58Khách vãng lai12:39:58
59Khách vãng lai12:39:54
60Khách vãng lai12:39:37
61Khách vãng lai12:39:03
62Khách vãng lai12:37:25
63Khách vãng lai12:37:08
64Khách vãng lai12:36:40
65Khách vãng lai12:35:42
66Khách vãng lai12:32:44
67Khách vãng lai12:31:45
68Khách vãng lai12:31:31
69Khách vãng lai12:29:22
70Khách vãng lai12:28:21
71Khách vãng lai12:24:44
72Khách vãng lai12:24:18
73Khách vãng lai12:22:51
74Khách vãng lai12:22:49
75Khách vãng lai12:22:48
76Khách vãng lai12:22:30
77Khách vãng lai12:22:13
78Khách vãng lai12:21:30
79Khách vãng lai12:21:19
80Khách vãng lai12:20:19
81Khách vãng lai12:20:04
82Khách vãng lai12:18:47
83Khách vãng lai12:18:39
84Khách vãng lai12:17:56
85Khách vãng lai12:17:27
86Khách vãng lai12:16:39
87Khách vãng lai12:16:39
88Khách vãng lai12:16:36
89Khách vãng lai12:16:10
90Khách vãng lai12:15:33
91Khách vãng lai12:12:22
92Khách vãng lai10:50:27
93Khách vãng lai09:34:38
94Khách vãng lai09:17:23
95Khách vãng lai08:03:00
96Khách vãng lai06:06:35
97Khách vãng lai05:05:10
98Khách vãng lai04:00:19
99Khách vãng lai03:28:42
100Khách vãng lai02:16:33
101Khách vãng lai02:13:47
102Khách vãng lai01:33:44
103Khách vãng lai01:07:34
104Khách vãng lai00:21:33
21 6 2024